• Alinco werkt volgend de tolerantietabellen van EN1090 EXC2, maar bewerkt uw materialen zo goed mogelijk. In de meeste gevallen zullen de toleranties zelfs ruim onder de vereisten van EN1090 EXC2 liggen.
  • Afwijkende toleranties en kritische maten dienen apart als bemating op de tekening aangeduid te worden. Wij houden geen rekening met algemene toleranties vermeld in titelhoeken (die soms zelfs niet eens voor plaatwerk bedoeld zijn).
  • Aan tekenaars: probeer zo weinig mogelijk plooiradii zelf te specifiëren; dat kost in onze productie alleen maar meer tijd als wij niet logische plooiradii dienen aan te houden. In een aantal gevallen lukt dit ook gewoon niet en houden we er dan toch geen rekening mee (behoudens grote plooiradii – een gevraagde R25 gaan wij uiteraard niet meer met een R3 plooien).   Wij behouden ons het recht voor om een afwijkende plooiradus te gebruiken, dit staat ook vermeld op onze offerte: afwijking +/- R3 mogelijk.  Bij een duidelijk afwijkende radius (bv R20 of R50) worden uiteraard wel de juiste radii toegepast, maar eveneens blijft hier een afwijking van +/- 3 mogelijk (dus R50 kan schommelen tussen R47 en R53).
  • Voor een belangrijke maat mag een tolerantie opgegeven worden, maar wees daar niet te kwistig of te krap mee. Ook hier zorgen te krappe toleranties in plaatwerk er soms gewoon voor dat ze niet aangehouden kunnen worden of bv eerst enkele proefstukken dienen geplooid te worden met alle extra kosten vandien.  Bij te krappe toleranties specifiëren wij dan ook soms 'toleranties bij plaatwerk niet haalbaar; wij doen dit zo goed mogelijk'.
  • Perfoplaten zijn weinig vormvast tijdens het plooien; plooien trekken weg naar het zwakste punt. Hou rekening met een ruime tolerantie bij het plooien en de verdere verwerking van perfoplaten.