Certificatenbeheer

Alinco gaat met haar materiaalcertificatenbeheer verder dan de bepalingen van EN1090 EXC1/2

Alinco beschikt over een volledig traceabilitysysteem voor plaatmaterialen, dit betekent dat wij voor elke plaat die ergens in onze productie ligt kunnen zeggen uit welk lot deze gemaakt is.

Wij werken daarvoor als volgt:
- Voor alle bestellingen van platen, buizen en lastoevoegmaterialen worden standaard 100% materiaalcertificaten opgevraagd. Aan leveranciers wordt gevraagd om smeltnummers op hun afleveringsbonnen te vermelden.
- Een eerste controle gebeurt bij goederenontvangst. Per lot/smeltnummer (meestal een pallet) wordt een palletnummer aangemaakt en het smeltnummer vermeld op de plaat gecontroleerd en gefotografeerd. Dit kan uiteraard alleen als het smeltnummer nog op de platen vermeld staan - dit is niet bij alle platen het geval (bij geslepen platen is de smeltnummer meestal weggeslepen; bij staalplaten is het niet altijd gebruikelijk om het smeltnummer op de plaat te vermelden. De foto die bij deze goederenontvangst genomen wordt, wordt verder electronisch gelinkt in het systeem aan de palletnummer.
- De materiaalcertificaten worden hetzij bij de levering zelf bij geleverd, hetzij electronisch doorgestuurd. Een interne procedure werd opgesteld om deze materiaalcertificaten grondig te controleren op een aantal gegevens. Bij deze grondige controle wordt het smeltnummer nog eens vergeleken met degene ingegeven en de foto.
- Vanaf het moment dat een plaat gebruikt wordt (hetzij laser of knip), dient de palletnummer geregistreerd te worden en wordt het goedbevonden certificaat automatisch gelinkt aan alle subonderdelen gesneden
- Bij beëindiging van het order worden alle certificaten automatisch in 1 mapje verzameld, kunnen deze nog even gecontroleerd worden en indien gevraagd aan de klant bezorgd worden.

Een volledig en éénduidig materiaalcertificatenbeheer dus voor alle plaatmaterialen.
Voor lastoevoegmaterialen wordt het certificaat bij goederenontvangst meteen 100% gecontroleerd.
Voor projectmatig bestelde onderdelen zoals draaistukken, wielen enz is 100% tracering uiteraard ook geen probleem
Voor de overige materialen is 100% traceability op dit moment nog niet haalbaar (denk maar aan bouten en moeren die als het vakje bijna leeg is bijgevuld worden). Voor projecten die 100% traceability vereisen worden deze materialen daarom projectmatig aangekocht (om terug te komen op het voorbeeld van bouten en moeren: we kopen dan een nieuw doosje bouten met certificaat en leggen de overschot bij onze stock).

Graag wel op voorhand duidelijk melden wanneer u certificaten nodig heeft; hiervoor wordt een kleine administratieve meerkost aangerekend (12.5 euro/materiaal/dikte); voor ons is dit ondanks onze traceability belangrijk omdat wij vaak toch nog extra tussentijdse controles uitvoeren voor deze dossiers.