EN1090 DOP EN1090 CE

Sinds medio 2014 is Alinco EN1090-2 gecertifieerd voor staal en roestvaststaal volgens methode 1 en 3a:

  • EN1090-2 t.e.m. EXC2 voor alle bewerkingen

  • EN1090-2 t.e.m. EXC4 voor de eerste verwerking (snijden en plooien)

Voor projecten in staal of aluminium t.e.m. EXC3 (voor alle bewerkingen) of EXC4 (voor plasmasnijden) verwijzen we door naar onze zusterfirma Deprest.

Wij hebben sindsdien reeds een aantal EN1090 dossiers in de praktijk afgewerkt en geleverd met CE markering. Bij de factuur krijgt u vervolgens een verklaring van conformiteit (DOP = declaration of performance).

De EN1090 reglementering legt de bepalingen vast voor constructieve bouwproducten en heeft als doel om het algemeen kwaliteitsniveau te borgen voor dit soort producten. De norm legt behoorlijk wat verplichtingen op voor constructieateliers zoals:

  • materiaalcertificatenbeheer
  • kalibratie van machines, lasposten en meettoestellen
  • bewaking en monitoring van aankoop
  • lasserscertificaten, wps/pqr
  • opgeleide RWC (responsible welding coordinator)
  • minstens 100% visuele controle van de lassen, ...

De EN1090-norm is vergelijkbaar met een klassiek ISO systeem, maar bijkomend veel meer uitgewerkt naar het lastechnische aspect. Het EN1090 certificaat geeft daarom een aanduiding van een bepaald kwaliteitsniveau van een constructieatelier.

Niet alle orders die Alinco afwerkt, zijn EN1090 dossiers, maar anderzijds profiteren ook niet EN1090 dossiers uiteraard wel van het kwaliteitsniveau gegarandeerd door het EN1090 certificaat.

Gelieve bij prijsvraag en/of bestelling wel op te geven of de gevraagde producten een EN1090 CE markering dienen te hebben; aangezien Alinco vaak onderdelen maakt, kennen wij niet altijd de toepassing ervan. En zelfs een lasergesneden plaat die eruit ziet als een stuk trapwang kan een machineonderdeel zijn en dus niet onder EN1090 vallen.

Opgelet: een effectief EN1090 dossier vraagt - hoe goed Alinco ook softwarematig georganiseerd is - extra tijd, dewelke doorgerekend wordt in de prijs. Hou daar rekening mee.

 

Downloads