Welding book

Met het type laswerken dat Alinco uitvoert, wordt er door de klant eerder zelden een welding book gevraagd. Een welding book is een volledig lasdossier dat opgesteld wordt door de lasingenieur, dat aan de klant bezorgd wordt en die alle info met betrekking tot het lastechnisch proces bevat zoals pqr, wps, lasserscertificaten, materiaalcertificaten, certificaten lastoevoegmateriaal, ....

Het lasproces wordt binnen Alinco steeds gemonitord, maar het opstellen van een formeel welding book vergt toch vlug zelfs voor de kleinste constructie al enkele uren tijd tot bij grotere projecten zelfs meerdere dagen, vandaar dat daar ook een kostenplaatje aan verbonden is.

Standaard is het niet inbegrepen in de prijzen die we opmaken; indien een specifiek project toch vereist dat er een volledig welding book opgesteld wordt; gelieve dit ons tijdig te melden. Hou in dat geval wel rekening met een extra administratieve kost.

Karine De Bie

18 maart 2016