Tussenplooi

Wat is een tussenplooi? Soms bieden we in een offerte een geplooide plaat 'met tussenplooi' aan. Als iets niet geplooid kan worden - dit is vaak het geval als de basis smaller is dan de benen - kunnen we het stuk vaak toch nog plooien worden met behulp van een zogenaamde tussenplooi. 

Via een omweg kan een stuk dat op het eerste zicht niet geplooid kan worden, dan toch geplooid worden. Maar dan krijg ik vaak de vraag: wat is een tussenplooi? En vooral: hoe gaat mijn stuk er dan uit zien.

Foto's in bijlage geven een voorbeeld van een stuk dat met een tussenplooi geplooid werd.

Karine De Bie

10 april 2013