Hoe kunnen we gemakkelijk vaststellen of inox plaat of buis materiaalkwaliteit rvs304 of 316 is? Op blanke inox buis en plaat staat de materiaalkwaliteit gedrukt, alsmede in het geval van plaat het smeltnummer. Op bepaalde soorten (stafstaal, draadstangen, …) wordt deze materiaalkwaliteit niet bedrukt, eenvoudigweg omdat er geen plaats is. Ook als door omstandigheden of bewerking deze stempeling verdwenen is, wordt het moeilijker om te bepalen welke materiaalkwaliteit een plaat is.

Het spreekt vanzelf dat een goed voorraadbeheer waarbij bij voorkeur materiaalcertificaten worden bijgehouden zowel voor de volle platen als voor de restplaten zeer belangrijk is. Maar daarnaast is het af en toe toch wenselijk voor platen waarbij de stempeling verdwenen is om bijkomend even te testen op 304 of 316. Ik beperk mij hierbij bewust tot deze twee kwaliteiten omdat in het gewone constructie- en plaatwerk beiden veruit de meest gebruikte materiaalkwaliteiten zijn. Om dit op een eenvoudige manier te doen, testen we op de aanwezigheid van molybdeen. Deze is in rvs304 niet toegevoegd, bij rvs316 bedraagt deze 2 à 3%. Er bestaan eenvoudige testvloeistoffen op de markt die dit verschil op een eenvoudige manier kunnen vaststellen, maar deze werden in het verleden door ons omslachtig en indertijd niet altijd 100% éénduidig bevonden. Daarom hebben wij in het verleden ervoor geopteerd om een molybdeentester aan te kopen, dewelke een duidelijk verschil aangeeft tussen rvs304 en 316, een manier van testen die gebruiksvriendelijk is en bij ons zeer regelmatig wordt toegepast. Uiteraard bestaat er daarnaast nog de mogelijkheid om het verschil door een extern labo te laten onderzoeken; dit is slechts uiterst zeldzaam. Karine

22 juni 2011