Stalen machineomkasting - recente realisatie

Foto in bijlage betreft een stalen machineomkasting dewelke we recentelijk maakten. Karine

18 november 2011