Tegenwoordig wordt ruwheidswaarde in vaak aangeduid door de zogenaamde Ra waarde. Een ruwheidsmeter wordt dan ook vlug een Ra meter genoemd. Toch vinden we her en daar op oude plans nog de aanduiding van de ruwheid door aanduiding van het verouderde 'RMS'.

RMS is de afkorting van Root Mean Square en werd in begin van de 20e eeuw in de Verenigde Staten gebruikt als aanduiding van de ruwheid. De RMS waarde is 'de vierkantswortel van de som van de kwqadraten van de afwijkingen van de hoofdwaarden'. Er is geen manier waarop Ra en RMS nauwkeuring om te rekenen zijn, hetgeen een probleem geeft als bepaalde waarden op plannen staan die eigenlijk niet met de klassieke ruwheidsmeters op de markt te meten zijn. In dit geval vraagt men best aan de klant een Ra waarde. Karine

25 mei 2011