Alinco is in eerste plaats een plaatbewerker, gespecialiseerd in inox werk. Maar met 6 tekenaars/ontwerpers op tekenbureel spreekt het voor zich dat wij klanten ook bijstaan in hun design en afhankelijk van de opdracht ook volledige projecten uitwerken.

Het is nooit de bedoeling geweest om Alinco als een ontwerpbureau te presenteren; Alinco gaat ook nooit projecten uitwerken die enkel tekenwerk of ontwerpwerk betreffen zonder werk in atelier. Maar in de praktijk zien we wel dat we met een steeds grotere tekenploeg zitten en dat het ontwerpwerk niet onbelangrijk is. Uiteraard werken we ook veel op basis van tekeningen van een klant. De werken op tekenbureel varieren van:

  • meest eenvoudig: snijden en uitwerken op basis van tekeningen van de klant. Dit kunnen eenvoudige tekeningen zijn, maar uiteraard ook moeilijk. Ook met dit soort projecten blijven onze tekenaars alert en kan de klant soms suggesties tot vereenvoudiging of verbetering verwachten en checken zij of de getekende zaken ook in de praktijk op een efficiente manier gemaakt kunnen worden
  • een gedefinieerd stuk dat weliswaar nog niet op plan staat verder uittekenen. Dit kan gaan van een stuk dat binnengebracht wordt en overgetekend moet worden, tot een duidelijke schets van de klant. Het meeste is in dit geval gedefinieerd, maar een goede werktekening dient gemaakt te worden. Maar evengoed is dit een tekening van een klant die toch hertekend dient te worden
  • volledig ontwerp. Vaak gaat het hier over farmaciemeubilair, omkastingen. De klant heeft niets of slechts heel weinig op papier staan; Alinco komt ter plaatse; meet indien nodig zaken op, en maakt een plan ter goedkeuring. In bijlage een voorbeeld van dergelijk plan.

Het grote voordeel van onze ontwerpers is dat zij uiteraard een zeer goede kennis hebben van metaalbewerking en technische mogelijkheden. Zij hebben niet alleen de ervaring van gelijkaardige projecten die wij hebben gemaakt in het verleden, maar ook zeer veel praktische technische kennis over plooien, lassen en andere bewerkingen. Tekeningen blijven eigendom van Alinco, tenzij anders overeengekomen.

Karine

Downloads

24 augustus 2012