Maximum temperaturen voor gebruik van inox

Recentelijk vond ik al surfend een interessante tabel op website van de British Stainless Steel Association (BSSA) in verband met de maximum temperaturen waaraan inox materialen blootgesteld mogen worden.

Interessant, want ik heb geen weet van eenduidige literatuur daaromtrent, er is heel weinig over te vinden, zelfs via sectororgantisaties, en wat je op internet hierover vindt, spreekt elkaar continu tegen. Maar dus toch een tabel op de website van de BSSA, zij dat het zelfs hier geformuleerd wordt met de nodige reserves.

Deze reserves zijn ook nodig, want alles is mee afhankelijk van de toepassing en de materiaaldikte. En daar wringt m.i. voor een stuk hier het schoentje: BSSA spreekt ten eerste enkel over oxidatie (terwijl vervorming bij veel lagere temperaturen al een probleem geeft) EN verwijst naar ASME en EN normen, waarbij voor hittebestendige toepassingen in bijvoorbeeld drukvaten altijd uitgegaan wordt van dikkere materialen. Deze temperatuursgrenzen hanteren voor dun plaatmateriaal lijkt mij dus ridicuul. Bovenidien treden tevens verkleuringen van de plaat al bij lagere temperaturen op. 

 

En trouwens, wat is 'bestand tegen'? Is een lichte vervorming een probleem? Is verkleuring een probleem? Of leg je de grens aan de andere kant op het smeltpunt?

Af en toe krijg ik de vraag om aan te bieden voor dunne inox beplating rond een schouw. Ik ben hier altijd zeer voorzichtig mee, want mijn ervaring leert dat zelfs bij eerder 'lagere' temperaturen de beplating tijdens het opwarmen wat vervormt (bijvoorbeeld van de muur wegkomt) en bij het afkoelen terug vlak komt.

Enfin, voor wat het waard is dus: de link vind je bijgevoegd; de belangrijkste - 304, 321 en 316 worden hier beschreven als bestand tegen 850 à 870°C - dit zijn hogere waarden dan ik al elders heb gevonden. Duplexsoorten zouden het aanzienlijk minder goed doen. Vanuit de praktijk zie ik dan weer dat in de tussencategorie (tussen gewoon staal of inox en de effectieve hittebestendige soorten zoals 309, 310 en anderen) voornamelijk terug gegrepen wordt naar rvs321 voor bv branders, schouwen e.d.

Karine De Bie

14 maart 2014