Het hart op de juiste plaats

Chris en Saïd hebben na hun uren goaltjes gemaakt voor de Broederschool te Lokeren. Dit is een school voor jongeren tussen 13 en 21 jaar uit type 2 (verstandelijke beperking) en type 3 (gedrags- en emotionele problemen), die opleidingsvorm 1 of 2 volgen.

Alinco schonk het materiaal.

Meer info via de Facebookpagina van de school.

Karine De Bie

07 juli 2021