Geslepen K320 is een inox finish die vrij standaard is op de markt. Je kan het zelfs omgekeerd stellen: tenzij je zelf een zeer specifieke borsteling of schuring vraagt, ga je bij de vraag voor geschuurde/geslepen of geborstelde platen bijna steeds een K320 aangeboden krijgen.

Een eenduidige omschrijving? In de praktijk niet echt zo. Voor een geoefend oog zijn de verschillen qua uitzicht en slijppatroon vaak vrij groot. Ook ruwheidswaarden (in de praktijk voor platen aangekocht K320 gemeten tussen 0.15µm en zelfs hoger dan 1µm) en glansgraad (tussen 127 en 328) verschillen aanzienlijk. Bij nader onderzoek blijkt dat er qua inox afwerkingen eigenlijk geen echte normeringen bestaan. Een fabricant slijpt en noemt dit een K320, daar komt het min of meer op neer. Verder zijn er geen normeringen en nauwelijks conventies... Nu, in de praktijk geeft dit gelukkig slechts zelden problemen. Tenzij je door omstandigheden twee uitersten mixt. Veel valt er ook niet aan te verhelpen, zelfs het consequent aankopen bij eenzelfde leverancier niet, omdat zij hun platen uiteindelijk ook bij verschillende leveranciers betrekken. En systematisch uit hetzelfde lot werken? Dat is ook in de praktijk niet haalbaar wegens totaal oneconomisch. Een plaat die gesneden moet worden uit een 4 meter plaat, snij je uit een 4 meter plaat, maar een plaat die erbij hoort en die perfect uit een kleinere plaat kan, haal je uit een kleinere plaat of eventueel zelfs een restplaat. Tenzij de eindklant uiteraard het dubbele wil betalen, maar zo ben ik er nog maar weinig tegen gekomen ... Karine

08 maart 2011