Gebogen plaat met boorden

Bij het vormen of walsen van platen moeten we over het algemeen rekening houden met volgende beperkingen:

  • centeren of plaatwalsen in 2 richtingen (zoals bij een bolsegment) lukt niet. Een cone is gecenterd in 2 richting, dat kan wel, maar dan is de andere richting altijd recht (behoudens uitzonderingen zoals dieptrekken, drijven, of samenlassen van segementen
  • plooien en centeren kunnen gecombineerd worden in dezelfde richting, maar niet in de andere richting (dwz dat er aan een gecenterde plaat geen boorden kunnen aangeplooid worden).

Op dit laatste principe zijn er 2 uitzonderingen:

  • er kunnen soms boordjes aan gerold worden met een boordwalsmachine.  Het nadeel is dat de boordjes qua hoogte eerder beperkt zijn en de plaat niet te dik.
  • soms kunnen er toch aangeplooide boorden voorzien worden aan een gecenterde plaat, zoals op foto in bijlage.

De volgende foto's geven dezelfde geplooid-gecenterde platen weer, maar vanuit een ander perspectief.

15 mei 2016