Om een duidelijke, uniforme tekening te hebben, krijgen wij de tekeningen graag toegeleverd volgend de Europese projectie. Ook onze interne werktekeningen zijn getekend volgens deze methode. Dit is niet om zaken moeilijk te maken, maar omdat de ervaring leert dat de kans op fouten veel groter wordt als de toegeleverde tekengen niet volgens Europese projectie zijn getekend.

Dit geldt natuurlijk niet voor alles. Als je een plaat met een aantal gaten nodig hebt, geen probleem. Een particulier die een schets opmaakt van een keukenwerkblad dat hij wil laten maken, ook geen probleem, hier kunnen weinig vergissingen in gebeuren. Maar vanaf het moment dat er in verschillende vlakken gaten zitten (een bak met een aantal aftakkingen bijvoorbeeld), is het wel belangrijk om over een éénduidige tekening te beschikken en in het plaatwerk is Europese projectie de norm.

In bijlage wat duidelijke info.

Ik had geenszins de bedoeling om zelf een cursus te schrijven, maar anderzijds krijg ik wel regelmatig de vraag van klanten hoe zij dit dan moeten doen - zeker van klanten die zelf geen opleiding technisch tekenaar hebben gevolgd, maar die toch regelmatig een tekening moeten maken.

Ik heb de .pdf toegevoegd, want de link blijkt de ene keer te werken en de andere keer niet.

Vragen kunnen mij uiteraard altijd gesteld worden.

Karine De Bie

Downloads

02 november 2012