EN1090 lasersnijwerk in de kijker

Sinds medio 2014 is de nieuwe EN1090 reglementering van kracht geworden, hoewel wij de indruk hebben dat nog veel bedrijven zich hier helemaal niets van aantrekken, want de expliciete vraag naar EN1090 producten is nog steeds erg laag.

Aangezien Alinco niet altijd zicht heeft op het volledige project, verwachten wij dat de eindklant ons steeds informeert of materialen geproduceerd moeten worden volgens EN1090 reglementering of niet en dat hij ook de excecutieklasse bepaalt.

Specifiek op vlak van lasersnijwerk kan Alinco uw partner zijn voor projecten in het kader van EN1090 voor excecutieklasse 1 en 2 en kan Alinco tevens als toeleverancier functioneren voor snijwerk in het kader van EXC3 en 4 aangezien Alinco volledige tracering van uw projecten kan bieden.

Voor deze laatste projecten wordt er met een traceability list gewerkt.

Het is belangrijk dat u vanaf het begin van het project (offerte en/of bestelling) dit duidelijk specifieert opdat wij kunnen garanderen dat projecten volgens EN1090 gemaakt kunnen worden; na levering nog vlug even een CE en DOP vragen kan uiteraard niet omdat wij toch extra controles hanteren voor EN1090 projecten.

Karine De Bie

 

12 mei 2015