Doordrukkingen

Doordrukkingen dienen niet altijd diepgetrokken zijn. Soms kunnen ze ook gewoon geperst worden of op een andere manier verkregen worden.

Stukjes in bijlage waren kleine stukjes met verschillende diameters waarvan het gat diende doorgedrukt te worden.

01 maart 2012