Het bewerken van geperforeerde plaat is wat moeilijker en complexer dan gewone plaat. Knippen en lasersnijden is sowieso geen probleem, hoewel bv perfoplaten niet door een klassieke machine met een zuignapsysteem kan opgenomen worden. De complexiteit zit hem meer bij de verdere bewerkingen, meer specifiek bij het plooien en lassen van plaat. Bij het knippen zit je met de complexiteit dat het knipmes vaak trekt naar het zwakste punt; bijvoorbeeld bij een vierkante perforatie en een brugje van slechts 2 mm, waarbij je in het midden van het brugje wil knippen, dat er enkele mm verkeerd geknipt wordt.

Toleranties kunnen vaak niet aangehouden worden

 

 

Even het plooien bekijken. Als er bij een gewone plaat gaatjes te dicht bij de plooilijn staan, trekken deze open. Aangezien gaatjes een voorwaarde is voor een perfoplaat, betekent dit dat er tijdens het plooien wel wat vervorming mogelijk is ter hoogte van de ploolijn. Los daarvan trekt de plooi meestal naar het zwakste punt van de plaat. Dit is logisch. Bijvoorbeeld met een plaat met vierkante perforaties C10U14 heb je een brugje van 2 mm. Stel dat je net wil plooien in het midden van deze 2 mm, dan gaat de plaat wegrekken naar het zwakste punt, namelijk net naast de 2 mm, wat meteen al als consequentie heeft dat je op de 2 benen van de betreffende plooi al onmiddellijk een verschil hebt van minstens 1 mm ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Als dit dus een bakje betreft met 4 plooien, heb je dan al een risico van een afwijking van 2 mm ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp. Tel daar nog wat verschillen ten gevolge van het knippen bij …

Lassen

Een bijkomende complexiteit betreft lassen. Terwijl een gewone plaat doorlopend gelast kan worden, moet je bij perfoplaat in stukjes lassen. Des te groter de perforaties, des te moeilijker uiteraard. Opnieuw het voorbeeld van C10U14: hier begrijp je dat je al moet zoeken naar brugjes die overeenkomen.

Nu, wat complexer dan gewone plaat, maar we moeten dit niet dramatiseren. Zolang mensen maar geen te strikte toleranties verwachten.

Een ander nadeel van perfoplaat is uiteraard ook dat de snijkant mooi vlak en gaaf is & dat je met een gekartelde rand zit.

Karine De Bie

 

07 oktober 2014