Het laten anodiseren van aluminium als nabehandeling kent vele complexiteiten. Het grootste risico zijn kleurverschillen of vlekken, dewelke na het anodisatieproces te voorschijn kunnen komen en die hun oorzaak vinden in elementen waar zelfs specialisten of kenners weinig invloed of controle over hebben. Het werken met voorgeanodiseerde plaat heeft daarom vele voordelen in de gevallen waar het mogelijk is.

Zelfs met een goede anodiseur en een verwerkingsproces dat tussentijds nauwlettend in de gaten wordt gehouden is het risico op kleurverschillen en vlekken aanzienlijk. Een ander lot materiaal met een iets andere samenstelling, een ander anodisatiebatch, invloeden tijdens stockage (waar je als constructeur weinig invloed op hebt) zoals vochtigheidsgraad en stockagetemperatuur, gebruik van bepaalde middelen tijdens vermelding zoals koelvloeistoffen hebben allemaal een dergelijke invloed op het materiaal, waardoor een product dat ogenschijnlijk in orde is voor anodisatie, er na anodisatie helemaal niet goed uitziet, met alle discussies nadien. Ook lasprocessen hebben zeer vaak een invloed op het resultaat, zelfs al werk je met toevoegmateriaal dat exact dezelfde samenstelling heeft als het te bewerken materiaal. Vandaar dat wij indien mogelijk het samenlassen van onderdelen die nadien geanodiseerd dienen te worden afraden als er een alternatieve manier van bevestigen is. Zeer veel complexiteiten dus. Eigenlijk komt het erop neer dat - en zo wordt het ook vaak gedaan - dat men hetzij de voorkeur geeft aan voorgeanodiseerde materialen (plaat of profiel), materialen dus die eerst geanodiseerd worden in ideale omstandigheden en daarna verder verwerkt worden. Of, andere producten worden inderdaad nageanodiseerd, na een proces dat zo goed mogelijk onder controle gehouden wordt. Bij voorgeanodiseerde platen en profielen worden de complexiteiten van de kleurverschillen meteen vermeden, omdat kwalitatief slechte producten meteen afgekeurd worden. Het werken met voorgeanodiseerde plaat bijvoorbeeld geeft zeer mooie resultaten, wat uiteraard niet wil zeggen dat anodiseren als nabehandeling niet kan. Het kan, en regelmatig maken wij ook onderdelen die nageanodiseerd worden, maar de complexiteiten hiervan mogen niet uit het oog verloren worden... Karine

27 augustus 2010