Aluminium plooiwerk

Het bewerken van aluminium is vaak net iets complexer dan de bewerking van staal of aluminium. Naast lassen, plaatwalsen of afslijpen is ook het plooien van aluminium vaak net iets moeilijk. Nu spreek ik niet over eenvoudige profielten, maar vanaf het moment dat er wat complexere vormen geplooid moeten worden is het toch opletten.

Het zou mij te ver leiden om hier een uitgebreide opsomming te geven van alle complexiteiten, hun oorzaken en hun eventuele oplossingen, maar vormvastheid en het aanhouden van bijhorende toleranties is het belangrijkste item om in het oog te houden. Een beetje simplistisch gesteld: als je 500 stukken in inox of ijzer moet plooien, stel je je plooibank in, controleer je je eerste stukken en moet je misschien in het begin wat bijcorrigeren, maar ben je daarna vertrokken voor de rest van de reeks terwijl je, als je hetzelfde doet bij aluminium, je wel eens allemaal licht verschillende stukken kan hebben... Op foto vooraan uiterst links geplooid onderdeel in aluminium Karine

30 september 2010