Troeven
  • Uitgebreid machinepark
  • Een team ervaren vaklui
  • Korte leveringstermijnen mogelijk (wegens ruime voorraad en een flexibele organisatie)
  • Focus op kwaliteit (gescheiden inox verwerking, werken volgens kwaliteitshandboek, full traceability, …)
  • De flexibiliteit en gedrevenheid van een KMO 
  • Tevens voldoende gestructureerd en voldoende schaalgrootte om machines optimaal in te zetten