Plooiradii

Wij voorzien een plooiradius steeds volgens standaard plooigereedschap in ons bezit, en plooien soms met een afwijkende R +/-3.  Bij een duidelijk afwijkende radius (bv R20 of R50) worden uiteraard wel de juiste radii toegepast, maar eveneens blijft hier een afwijking van +/- 3 mogelijk (dus R50 kan schommelen tussen R47 en R53).

Gaten dicht bij plooilijn

Gaten, openingen of insnijdingen te dicht bij plooilijn trekken open of geven aanleiding tot vervorming.

Mogelijke oplossingen: 

  • Gewoon zo laten, is niet erg (standaard, zonder extra info van uw zijde)
  • Ontwerp wijzigen door klant (als dit enkele mm is of verplaatsen van een gat, is dit zonder meerprijs, maar wel duidelijk te specifiëren bij bestelling)
  • Op de plooilijn ter hoogte van het gat een insnijding maken zonder terug dicht te lassen (zonder meerprijs, maar wel duidelijk te specifiëren bij bestelling)
  • Op de plooilijn ter hoogte van het gat een insnijding maken en terug dichtlassen (meerprijs op te vragen, maar wel duidelijk te specifiëren bij bestelling)

Binnenmaten/buitenmaten

Plooien van stukken impliceert ook voor omschrijving of schetsen zonder elektronische tekening dat aangeduid moet worden of maten binnen- of buitenmaten zijn. Standaard, zonder extra info, gaan wij ervan uit dat de door u opgegeven maten buitenmaten of uitwendige maten zijn. Een geplooide plaat 200/100 en plaatdikte 2 mm wordt geplooid met buitenmaten 200/100, dus inwendige maten 198/98 mm. Gelieve bij binnenmaten of binnen/buitenmaten dit duidelijk te specifiëren.

Tussenplooi/terugplooi

Ter hoogte van een tussenplooi of terugplooi is een aftekening en lichte indeuking merkbaar. Wij proberen deze uiteraard tot een minimum te beperken

Meer info over tussenplooien kan u hier vinden.

Plooien mbt segmentplooien of kleine plooitjes

Als plaatwalsen of rollen niet meer lukt (bv. om technische redenen), dan plooit Alinco met behulp van segmentplooitjes en dan krijgt men toch een mooie ronding.  Uiteraard heeft elke plooi zijn kost en wordt de techniek van segmentplooien zo dicht bij elkaar enkel gebruikt als de toepassing het vereist. Als een klant anderzijds een soort trog moet hebben en zich tevreden wenst te stellen met 8 plooien relatief ver van elkaar, heeft het geen enkele zin om de techniek van segmentplooien te gebruiken. Daarom specifiëren wij vaak het aantal segmentplooien op de offerte, opdat de klant zou weten wat hij krijgt.

Minimum inwendige maten

Er zijn beperkingen aan plooien, niet alles kan geplooid worden. Per plaatdikte moeten we een minimum lengte hebben om te kunnen plooien:

Vormstukken – vierkant/rond

Vormstukken/cones die door ons geplooid worden en door u verder gelast: wij plooien deze zo goed mogelijk, maar voldoende kennis en kunde is nodig bij het  verder samenlassen. Deze moeten vaak verder bijgeklopt/bijgevormd worden. Hou bij vierkant/ronden ook rekening met een extra insnede op de hoeken

Downloads