Behoudens expliciet anders vermeld in de offerte, zijn ALTIJD inbegrepen in de prijs:

 • Het materiaal:  Materiaal kan ook toegeleverd worden door de klant (courant bv bij in te lassen spoelbakken), maar hou er voor andere zaken rekening mee dat het toeleveren van platen of buizen extra administratie en opvolging met zich mee brengt en dat dit om die redenen waarschijnlijk niet goedkoper is. Verder is het voor ons te moeilijk om schroot apart te houden, dus verschroten wij de restanten in onze containers; enkele mooie restplaten groter dan 500x500 mm worden retour gegeven. Voor speciale materialen (hastelloy, inconel enz) worden mits afspraak het schroot wel retour gegeven
 • Opmaak van een tekening ter goedkeuring indien van toepassing mits maximum 2 revisiewijzigingen. De klant krijgt hiervan duidelijk bemate .pdf tekeningen. Onze werktekeningen in .dxf of .step worden in principe niet vrijgegeven. Uitzonderlijk wordt bij meerdere revisies of zelfs conceptwijzingen tijdens het tekenproces een meerprijs aangerekend
 • Indien bewerkingen expliciet gespecifieerd worden, worden enkel deze bewerkingen voorzien. Bv een geplooide plaat met tapgaten en uitgeschuinde gaten en er worden enkel de bewerkingen ‘lasersnijden, plooien’ vermeld, dan zit het tappen en uitschuinen niet in de prijs inbegrepen.

 

Behoudens expliciet anders vermeld in de offerte, zijn NOOIT inbegrepen in de prijs:

 • Opmeet en montage/plaatsing. Het kan voorzien worden, maar de kosten hiervan worden extra aangerekend
 • De opmaak van een lasdossier/welding book. Indien vereist, graag op te geven met de juiste specificaties; hieraan zijn extra administratieve kosten verbonden en dan maken wij een prijsaanpassing.
 • Constructiedossier met berekeningen (sterkteberekeningen, nozzle loads, plaatdiktes, …)
 • Keuringen van welke aard ook
 • Lektest, druktest
 • Bevestigingsartikelen, dichtingen
 • Prototypes, monsters
 • Nabehandelingen lakken, galvaniseren, electropolish, anodiseren. Indien deze voorzien zijn in de offerte, worden deze ook steeds vermeld
 • EN1090 dossier
 • Certificaatkosten worden doorgerekend aan 12.5 euro/certificaat, zowel voor materiaal, lastoevoegmateriaal, lasserscertificaat, ruwheidswaardeattest, … Specifieke certificaten mbt nabehandeling zullen aan kostprijs worden doorgerekend. Bovendien dienen zij – zelfs indien ze doorgerekend mogen worden ten laatste op het moment van bestelling worden aangevraagd.
 • Materiaalcertificaat 2.2, 3.1 (of uitzonderlijk 3.2, maar deze laatste is zeer duur)
 • Certificaat toevoegmateriaal bij laswerk
 • Lasserscertificaat  = WPQ
 • Ruwheidswaardeattest
 • Laagdikte
 • Electropolish
 • Ontzwarten
 • Meetrapport: prijs apart overeen te komen nadat u zelf opgave heeft gedaan van welke maten er opgemeten dienen te worden

Deze zaken kunnen allen voorzien worden, maar de extra kosten die wij hieraan hebben, zullen in rekening worden gebracht.

Onze factuurvoorwaarden vindt u hier.