Er zijn verschillende manieren om inox af te werken. Elk heeft zijn voor- en nadelen, naast o.m. borstelen en beitsen is ook glasstralen een manier om inox af te werken. Meer specifiek in gevallen waar ruwheidswaarde minder belangrijk is en een eerste goede indruk dat wel is.

Onze glasstraalcabine is een cabine van 6x4 meter. In het begin straalden wij uitsluitend onze eigen stukken, de laatste tijd ook meer en meer voor derden. Waarom niet eigenlijk, we hebben de infrastructuur en de capaciteit. Karine

12 juni 2011