Na een aantal maanden van continue stijging, daalt de legeringstoeslag voor april 2011 voor het eerst lichtjes. Dit is positief nieuws en wijst hopelijk op een stabilisering van de prijzen. De materiaalprijzen voor inox plaat voor april zullen dus ook lichtjes dalen, hoewel het effect maar miniem zal zijn.

Buismaterialen volgen een iets andere logica; vermoedelijk zullen hier de prijzen nog lichtjes verder stijgen. Karine

28 maart 2011