Voor u gelezen: prijzen grondstoffen

Het lijkt op het eerste zicht wat mindere evident, maar de meeste achtergrondinformatie met betrekking tot materiaalprijsevoluties vind je niet in gespecialiseerde tijdschriften uit de metaalsector, noch van je leveranciers of van de fabrieken, maar in beleggingsrubrieken en -adviezen. Minder geïnteresseerd in financiële markten (wegens noch tijd, noch voldoende financiële middelen), hou ik toch de adviezen met betrekking tot grondstoffen en uiteraard metaalgelinkte grondstoffen in het bijzonder in het oog.

 

Zeer interessant, omdat je daar vaak uitgebreide politieke en economische info krijgt die hier specifiek betrekking op hebben. Spijtig genoeg is het ook hier zoals op de meeste markten: hoe veel ongelooflijk slimme mensen deze markten elke dag ook monitoren en hun mening ventileren, ze zitten er vaak naast, zeker op middellange en lange termijn. Uiteraard hebben ze het regelmatig ook wel juist of zijn het net deze adviezen die als ze maar massaal genoeg gegeven worden een self-fulfilling prophecy worden.

En dat is dan denk ik meteen de grootste frustratie van een aantal mensen die de grondstoffen nodig hebben: als alle analisten roepen 'nikkel kopen', dat de markt vanzelf aantrekt en de nikkel en inoxprijzen duurder worden, ook al is er in se op economisch vlak niets gewijzigd. En zo is de sector vaak 'slachtoffer' van een losgekoppelde financiële markt waar er louter om speculatieve redenen grondstoffen aan- en verkocht worden.

Gelukkig hebben de grondstoffenmarkten het de laatste jaren niet zo fantastisch goed gedaan, waardoor beleggers er wat wantrouwig tegenover geworden zijn, hetgeen zich meteen ook vertaald heeft in - historisch gezien althans - vrij stabiele prijzen de laatste maanden en zelfs de laatste jaren. Mij hoor je althans niet klagen als de beleggingsspecialisten grondstoffen afraden.

Nu, ik lees er dus behoorlijk veel. Vaak is de trend 'ondergewaardeerd, dus kopen' of net 'niet kopen'. De teneur op de markten wat ik op dit moment lees is zeer divers, de ene vind dat je moet kopen, de andere dat je beter je posities laag houdt. Dergelijke situatie duidt eerder op een stabielere markt, wat het op dit moment m.i. ook wel is; ondanks de prijsstijgingen van de laatste maanden althans voor het nikkel. De prijzen zijn weliswaar gestegen, maar we mogen niet vergeten dat daar maanden van zeer lichte dalingen aan vooraf zijn gegaan, dus dit leek eerder een gezonde correctie.

Artikelen in bijlage een waaier van wat recente artikelen. Veel leesplezier.

Karine De Bie

12 augustus 2014