Ventilatiegleuven - doordrukkingen

Voor het maken van gaten en doordrukkingen voor ventilatiesleuven of verluchtingssleuven is speciale tooling nodig. Wij hebben matrijzen ter beschikken die het mogelijk maakt om ventilatiesleuven te maken in plaat van 100 mm breedte

Daarnaast zijn er nog een aantal regels te respecteren. De minium onderlinge afstand tussen de sleuven, zowel vertikaal als horizontaal is 25 mm. Er zijn dus een aantal beperkingen; anderzijds is er voor grotere reeksen ook wel heel wat mogelijk. Zo hebben we enkele maanden geleden een 100-tal metalen slagluiken gemaakt met ventilatiesleuven over bijna de ganse breedte van het slagluik - ik schat zo'n 350 à 400 mm; hier hebben we vrij gemakkelijk een eigen tool voor gemaakt om de juiste doordrukking te bekomen. Maar dit is uiteraard niet rendabel voor slechts een enkel stuk. Op de foto in bijlage ziet u een voorbeeld van een kast met ventilatiesleuven Karine

22 augustus 2011