Super mirror 8 verwerken

Spiegelinox super mirror 8 kan - mits voldoende kennis van zaken - op een normale manier verwerkt worden. Knippen, lasersnijden, plooien en lassen.

Wel is het zo dat wij bij de opmaak van onze offertes bepaalde - evidente - opmerkingen formuleer, omdat sommige bewerkingen toch bepaalde sporen nalaat. Tijdens het plooiproces wordt de huid bijvoorbeeld uitgerokken waardoor je plaatselijk een doffere strook krijgt; bij het lassen kan je de plaat weliswaar fijn lassen en zonder sporen beitsen en passiveren waardoor de lasverkleuring verdwijnt, maar zie je uiteraard wel waar het gelast is. Volledig opnieuw spiegelen zou aanleiding geven tot kleurverschillen en bijzonder arbeidsintensief zijn.

Foto in bijlage toont een geplooid plaatje; de tweede foto een gelast plaatje.

Mijn excuses voor de rommel op mijn bureau. De platen die wij gebruiken - spiegelinox super mirror 8 en daarbinnen enkel de hoogste kwaliteit zijn zo spiegelend dat je er alles in ziet...

Karine De Bie

06 november 2014