Stijgende materiaalprijzen inox verwacht !

Opgepast ! Stijgende prijzen voor inox verwacht !

De laatste weken zijn er meer en meer signalen dat we toch een behoorlijke opwaarste correctie van de inox materiaalprijzen mogen verwachten. De prijsstijgingen zijn zelfs al licht ingezet.

Alle tekenen zijn er: ongerustheid op de markt, leveranciers die geen uiterst scherpe prijzen meer geven; de nikkelindex die reeds een aantal weken stabiel hoog blijft staan; de diverse geruchten op de markt; de Brexit die beleggers eerder op grondstoffen laat speculeren (waar moeten ze anders nog rendabel gaan beleggen) en last but not least de sluiting van een belangrijke nikkelmijn in de Filipijnen...

 

Diverse mechanismen proberen steeds de prijzen van de inox te beïnvloeden; uiteraard eerst en vooral proberen fabrikanten op alle mogelijke manieren de inoxprijzen kunstmatig hoog te houden. Zij lanceren vaak geruchten, proberen schaarste op de markt te creëeren, ... maar desondanks lukken deze pogingen vaak niet.

De inoxprijzen waren de maanden/jaren vrij stabiel, met tot mei van dit jaar elke maand licht dalend of stabiel. Daar lijkt nu een einde aan te komen. Als de inoxprijzen historisch laag staan zoals we dit de voorbije maanden gekend hebben, is het uiteraard ook niet moeilijk om te 'voorspellen' dat de prijzen zullen stijgen.

Maar een investeerder die nog wat inox projecten op stapel heeft staan is verwittigd: mogelijk is het opportuun om dit investeringsproject versneld uit te voeren om op die manier toch nog te profiteren van eerder lage prijzen.

Karine De Bie

15 augustus 2016