Ruwheidswaarde of Ra waarde

Om een aanduiding te kunnen geven van de ruwheid van de inox plaat, is de meest gebruikte waarde de zogenaamde ‘Ra waarde’.

Bepaalde toepassingen vereisen een lage ruwheidswaarde, o.m. omdat ze gemakkelijk reinigbaar moeten zijn of een goede doorstroom van product te kunnen verkrijgen of omdat bacteriën of vervuilingen geen kans mogen krijgen om zich te nestelen op de inox wanden. Indien er op dit vlak bepaalde vereisten zijn, dient dit op de tekening te worden aangeduid, en gebeurt dit meestal in Ra waarde. Dit is de gemiddelde afwijking van het oppervlakteprofiel ten opzichte van een referentielijn over een bepaalde (gestandaardiseerde) meetlengte. Andere aanduidingen van ruwheid zijn Rz, Ry. Uiteraard hebben lage ruwheidswaarden een prijsconsequentie. De ruwheidswaarde wordt uitgedrukt in µm (micron). Vaak opgelegde grenzen in het inox plaatwerk zijn Ra = 3.2µm of Ra = 0.8µm, waarbij 3.2µm een vrij ruwe plaat is (de oppervlakte van warmgewalste plaat zit hier in de buurt) en 0.8µm al eerder als fijn aangeduid wordt, en kan dit alleen met de nodige kennis van polijsten. Hoewel fijn uiteraard relatief is, want bij onderdelen die we spiegelen gaan we in de praktijk tot waarden zoals 0.2 of zelfs tot 0.05. De ra waarde kan nagemeten worden door een Ra meter; bij de betere Ra-meters kan je nadien een meetrapport uitprinten, waarvan een voorbeeld in bijlage. Karine

Downloads

13 april 2010