Door de gedaalde nikkelprijs staan de prijzen van inox plaat lichtjes onder druk, hoewel de evolutie van de dollar deze neerwaartse druk van de nikkel gedeeltelijk compenseert, waardoor de verwachte daling slechts zeer beperkt zal blijven, nauwelijks voelbaar voor de inox verbruiker dus.

Maar toch, in onze sector is het vaak al belangrijk om te weten 'dat de inox prijzen voorlopig even niet zulllen stijgen'. Tenzij de nikkel zich op zeer korte tijd herpakt, zullen de prijzen licht onder druk blijven staan, vermoedelijk ook voor januari dus, hetgeen mogelijk week per week toch een prijsdaling van enkele centen zullen geven. Wat buis betreft is de situatie moeilijker in te schatten. Terwijl de prijzen voor plaat maand per maand vrij gemakkelijk kan gevolgd worden, zit er een vertraging van de prijzen op de buizenmarkt (vaak eenvoudigweg omdat er bij de productie van buizen een aantal weken productietijd verloren gaat en prijsstijgingen van materialen dus pas enkele weken later bij de eindklant terecht komt). Bovendien werken grote handelaren hier vaak met een percentage op de aankoopprijs, hetgeen betekent dat, indien zij stock aankopen voor 2 maanden, een prijsstijging mogelijk pas na opverbruiken van deze stock wordt doorgerekend. Hierdoor zijn de prijsevoluties van buis veel moeilijker in te schatten en op te volgen.

01 december 2010