De prijzen van inox plaat zijn de laatste maanden relatief stabiel geweest. Op dit vlak wordt ook de komende maand niet veel verandering verwacht. De prijzen van buizen staan wel nog steeds wat onder druk. Een materiaal dat recentelijk wel wat prijsstijgingen kent is aluminium.

Aluminium is traditioneel veel minder aan schommelingen onderhevig dan inox en ook de fluctuaties zijn minder uitgesproken. Bij inox kunnen prijzen maand na maand bij momenten vrij sterk op en neer gaan; dit zien we minder bij aluminium en staal. Maar recentelijk hebben we dus wat prijsstijgingen in aluminium materiaal mogen vaststellen; mogelijk zet deze trend zich nog even door. Karine

24 oktober 2010