Reeds enkele opeenvolgende maanden zijn de legeringstoeslagen gedaald. Ook voor november is de kans groot dat de prijzen opnieuw licht dalend zullen zijn. Na prijsstijgingen tijdens de eerste helft van 2011, wordt de tweede jaarhelft van 2011 dus gekenmerkt door prijsdalingen.

De onzekerheid op vlak van wereldeconomie en de vraag of er al dan niet opnieuw een wereldwijde recessie op komst is, doet de prijzen dalen. Factoren die hiermee samen hangen: overstocks gecombineerd met het feit dat niemand voorraden wenst aan te kopen, en leveranciers die anderzijds hun duurder aangekochte stock toch zo vlug mogelijk kwijt willen, doen dit effect alleen maar versterken. Het niveau van de prijzen zal in de volgende maanden voornamelijk samenhangen met de verwachtingen van de globale economie. Is deze negatief, dan zal dit onherroepelijk verder leiden tot een daling van de vraag en van de prijzen. Karine

10 oktober 2011