De prijzen van de materialen bleven de laatste 2 jaar zeer stabiel - eerder uitzonderlijk op de inox markt. Een indicatie geven over prijsevoluties van metalen is zeer moeilijk. Zeker inox en hoogwaardige alloys durven sterk in prijs te schommelen. Elke maand gingen de prijzen licht op of neer, maar ze bleven altijd rond hetzelfde niveau schommelen. De recente weken lijkt het er echter op dat we in een dalende markt zitten. Afwachten of dit lager prijsniveau zich op een langere tijd zal behouden of dat de prijzen weer vlug zullen stijgen.

De schrootprijzen zijn zo mogelijk nog meer gedaald dan de prijzen in nieuwwaarde.

Sowieso zitten we historisch gezien (als we vergelijken met de laatste 10 à 15 jaar) eerder op lagere prijzen.

Karine De Bie

30 juli 2013