Inox prijzen zijn bij momenten zeer volatiel. Ook op dit moment weer. Tot enkele maanden geleden hadden we een aantal prijsdalingen; op dit moment zitten we opnieuw in een stijgende markt. Inoxprijzen voorspellen is al bijna even moeilijk om olieprijzen te voorspellen. Maar als je jarenlang prijzen opvolgt, worden bepaalde trends uiteraard wel zichtbaar. Welke factoren hebben invloed op deze prijzen?

Een eerste bepalende factor voor de prijs van inox is de zogenaamde ‘basisprijs’. Dit is een prijs die door de producenten vastgelegd wordt en sterk beïnvloed wordt door vraag en aanbod. Een tweede aspect is de ‘legeringstoeslag’, dewelke zeer sterk gerelateerd is aan de notering van de nikkelkoers op de internationale markten. Uiteraard speelt ook hier vraag en aanbod een rol, maar evenzeer is de invloed van speculanten die inzetten op de grondstoffenmarkt aanzienlijk. Hierdoor wordt de koers van de nikkel voor een stuk losgekoppeld van de reële economie en krijg je soms zeer volatiele inoxprijzen waar niemand mee gebaat is. De legeringstoeslag heeft een vrij belangrijke invloed op de volatiliteit van de inoxprijzen. De toeslagen worden bekend telkens op het einde van de maand en zijn dus gelinkt aan de nikkelkoersen. Uiteraard speelt de koers van de dollar ook een rol, aangezien de hoofdvaluta voor inoxmaterialen nog steeds de dollar is. De notering van de schrootprijs is een vierde prijsbepalende factor. Deze is opnieuw sterk gerelateerd aan vraag en aanbod op wereldniveau en is op zijn beurt gerelateerd aan de nikkelkoers. UIteraard zijn er nog heel wat secundaire factoren die een invloed heeft op de prijzen, maar het zou ons wat te ver leiden om deze allemaal te duiden. Op middellange termijn is voor mij de beste voorspeller de gezondheid van de wereldeconomie zelf. Gaat het slecht met de economie? Dan zakken de prijzen. En gaat het goed, dan stijgen ze. Maar is dit niet met alles zo? Maar op korte termijn zijn zowel wij als de grote handelaren overgeleverd aan de willekeur van de internationale markten en vallen de schommelingen zelfs voor specialisten in het vak alleen maar op zeer korte termijn te voorspellen; langer dan enkele weken of hooguit 1.5 à 2 maanden is nauwelijks te voorspellen.... Karine

23 januari 2012