Plooiwerk met tussenplooi

Wanneer de verhouding benen/basis van het te plooien stuk niet goed is, kan het stuk soms enkel nog geplooid worden mits een zogenaamde 'tussenplooi'. Indien zo, wordt dit ook zo in onze offertes vermeld. Stuk in bijlage is zo'n stuk; de benen zijn te hoog om dit in één plooisequentie te plooien.

Een extra hulpplooi in het midden van de basis zorgt er dan voor dat het stuk wel geplooid kan worden. Het nadeel van deze techniek is dat het een beperkte doordrukking laat zien op de plaats van deze tussenplooi, maar meestal is dit functioneel geen probleem. Indien dat wel een probleem is, kan deze plaatselijk nog altijd eruit geslepen worden; wat nog altijd veel beter en goedkoper zal zijn dan een extra las die volledig afgeslepen dient te worden.

De extra foto geeft een detailfoto van de tussenplooi.

Karine De Bie

 

30 mei 2016