Plooien van profielen

Op de markt zijn er slechts een beperkt aantal profielen courant verkrijgbaar. Naast kokers en buizen zijn L profielen en T profielen standaard nog vrij gemakkelijk verkrijgbaar, en zelfs in deze gevallen bieden geplooide profielen vaak een beter alternatief. En voor afwijkende vormen heb je vaak geen keuze.

Diverse voordelen van geplooide inox profielen:
- zij geven een goed alternatief als standaardprofielen of maten niet beschikbaar zijn. Alle diktes en alle vormen zijn mogelijk. Gelijkbenig of ongelijkbenig, van een eenvoudig L profiel, U profiel, Z profiel over complexere vormen...
- zij kunnen meteen vervaardigd worden in de gewenste afwerking. Standaard L en T profielen zijn vaak zeer bruut qua uitzicht; voor een toepassing waar een mooie afwerking belangrijk is, kan je beter je toevlucht nemen tot een geplooid alternatief en kan je meteen vertrekken van geslepen plaat
- de dikte kan zelf gekozen worden. Standaard L profielen zijn vaak vrij zwaar. Bv 30/30/3, 40/40/4, ... Dit is vaak nergens voor nodig, integendeel. Indien dunner gewenst, kan je beter een plooien en is bv 30/30/1 geen probleem
- mogelijkheid om meteen bijkomende bewerkingen te voorzien tijdens het snijproces zoals uitsparingen, bevestigingsgaten
- de prijs van een geplooid profiel is niet per definitie duurder dan dat van een standaardprofiel, integendeel. Minder courante inoxprofielen zijn vaak zeer duur
- met de huidige generatie plooitooling is veel mogelijk. Terwijl vroeger de standaardregel gold dat de beide benen niet hoger mochten zijn dan de basis, is er nu veel meer mogelijk, hoewel er uiteraard limieten blijven. Foto in bijlage toont dergelijk U profiel waarbij benen een pak langer zijn dan de basis.

 

 

 

 

 

Alinco kan snijden, knippen en plooien tot een lengte van 4000 mm

Karine De Bie

04 juni 2013