Opgelet: Stijgende materiaalprijzen verwacht

De volgende weken/maanden zal de huidige trend van stijgende materiaalprijzen voor inox zich wellicht voortzetten.

De roestvast staalprijzen zijn de laatste maanden historisch laag geweest, met een dieptepunt in het voorjaar van dit jaar. Sinds de zomermaanden is de trend elke maand lichtjes stijgend en zijn de prijzen maand na maand met enkele centen gestegen, maar alles bij elkaar zaten deze verhogingen al vlug aan een verhoging van een 10% ten opzichte van het laagste peil.

Op dit moment kondigt zich echter nog verdere stijgingen aan; we denken hierbij toch bijkomend 10 à 15% op de huidige prijzen.

Heeft u nog projecten uit te voeren of nog investeringen te beslissen?

Wacht niet te lang, misschien is het de moment om je prijzen vast te leggen.

Karine De Bie

18 november 2016