Er lijkt op dit moment geen vat te zijn op de inox prijzen. De prijzen op de markt worden op dit moment bijna dagelijks aangepast, uiteraard in de hoogte.

De laatste weken zijn de inoxprijzen alvast met 15 tot 20% gestegen, en de stijging is nog niet voorbij. Er is wat paniek op de markt en er worden weer geruchten van schaarste gelanceerd... Handelaren drukken hun verbazing uit en weten eigenlijk zelf niet goed wat er gebeurt en waarom. Is er werkelijk meer vraag? Is er werkelijk een schaarste? Bij een begin van een hausse op de markt zien we altijd meer vraag. Stocks worden nog vlug aangevuld met lagere basisprijzen, maar dat is uiteraard maar een tijdelijk effect.

Onder de oorzaken van de prijsstijgingen worden genoemd: (voor zover wij zicht hebben op de mechanismen van de markt):

- een sterk stijgende nikkelkoers, te volgen op lme.com
- een schaarste aan chroom, een basiselement uit de legering van inox. Dit is de reden waarom ook de inox kwaliteiten uit de 430 reeks op dit moment stijgen
- de fabrikanten die hun materialen aan hogere prijzen proberen te verkopen

Deze laatsten spelen uiteraard een cruciale rol op de markt. Enerzijds blijven we hier rustig bij omdat we in het verleden ook al gezien hebben dat het lanceren van geruchten op de markt over schaarste de prijzen omhoog konden drijven, hetgeen uiteraard goed nieuws is voor de fabricanten. Anderzijds zijn wij als verwerkers bijzonder kleine garnalen en kunnen we niet anders dan de prijzen ondergaan.

Stijgingen ten gevolge van manipulatie van de markt of niet? Op dit moment zelfs niemand die het kan zeggen. Vast staat dat de prijzen de volgende maanden er niet goedkoper op zullen worden, dus iedereen gewaarschuwd. Tijd om nog in te dekken wat er ingedekt kan worden.

Uiteraard volgen de schrootprijzen eenzelfde tendens

Karine De Bie

30 november 2016