Metalen worden vaak aangeduid volgens verschillende normen. Dit betekent dat eenzelfde metaalkwaliteit op heel wat verschillende manieren kan aangeduid worden, hetgeen verwarrend en complex is. Toch zeker als er bv op oude of tekeningen opgemaakt in het buitenland verwezen wordt naar de minder courante benamingen, is het vaak even zoeken welke kwaliteit er nu eigenlijk bedoeld wordt. In bijlage op .pdf een conversietabel voor staalsoorten.

Voor inoxmaterialen wordt de AISI benaming en de werkstofnummer zeer vaak door elkaar gebruikt, wat maakt dat de meeste specialiten beide benamingen wel kennen voor de courante materiaalkwaliteiten. Maar ook hier geven de minder courante voorstellingen dezelfde problemen. Ik gaf de link naar de website van Eurinox al elders op de website; op link in bijlage voor de gemakkelijkheid nog eens.

Downloads

05 december 2011