Nieuw: plasmasnijwerk tot 120 mm dik met lasersnij kwaliteit

Nieuw: vanaf nu biedt Alinco ook plasmasnijwerk aan tot 120 mm dikte. Alinco heeft deze machine zelf niet aangekocht, maar zusterfirma Deprest, die meer gespecialiseerd is in de verwerking van dikkere materialen.

Alinco en Deprest zijn 2 onafhankelijk werkende firma's, maar werken op vlak van toelevering wel nauw samen, waardoor er wekelijks toch regelmatig transporten tussen beiden zijn, zodat u hetzij bij Deprest, hetzij bij Alinco prijs voor deze plasmagesneden stukken kunt prijs vragen en bestellen. De machine is een plasmatafel van de nieuwste generatie en geeft een snijkwaliteit die perfect vergeleken mag worden met lasergesneden of watergesneden stukken, aan een lagere kost. 

Stukken op de foto in bijlage zijn 15 respectievelijk 40 mm dik en zijn niet nabewerkt! Prijs vragen mag via Alinco of via Deprest; u krijgt van beiden dezelfde tarieven.

De machine kan zowel staal, inox als aluminum snijden, alsook speciale staalsoorten. De machine heeft bovendien een tafel van 12x4 meter, alsook een 3d kop waardoor schuine randen en buizen tot diameter 700 gesneden kunnen worden.

Deprest maakt van oudsher ketels, tanks en drukvaten, maar het is de bedoeling om met hun nieuwe machines ook toelevering te doen voor de dikkere materialen. Naast een plasmatafel hebben zij recentelijk geïnvesteerd in een een zware rolbank en een laskraan.

17 juni 2013