Om een kwalitatief een goed product te kunnen afleveren is het heel belangrijk dat ook de tussenstappen in het productieproces vlot en overzichtelijk verlopen. Een degelijk materiaalcertificatenbeheer voor inoxplaten maakt zeker deel uit van een goede interne flow. Bij elke bestelling worden de certificaten systematisch opgevraagd.

Hoe komt het dan dat wij toch een extra administratiekost moeten aanrekenen bij elk materiaalcertificaat die klanten ons vragen? Omdat het opvragen van deze certificaten ons toch extra werk kost, temeer omdat wij tevens een aantal zaken extra dienen te controleren. Onze klanten een materiaalcertificaat bezorgen is net iets meer dan een certificaat opzoeken en u doorsturen. Ten eerste dienen wij te controleren of het materiaalcertificaat al in ons bezit is. Ondanks onze relatief grote stock, zit er ook behoorlijk wat rotatie op onze stock. Materiaalcertificaten worden meestal na de levering toegestuurd, en tussen datum van levering en datum ontvangst certificaat zitten soms 2 à 3 weken. Dit betekent dat het best kan zijn dat wij de platen versnijden voor het certificaat effectief is toegekomen. In enkele uitzonderlijke gevallen krijgen wij het certificaat helemaal niet. Het is al eens gebeurd dat wij geslepen platen reeds versneden hadden en dat de leverancier ons meldde dat zij niet meer wisten van welk lot de geleverde platen afkomstig waren. Gelukkig gebeurt dit niet veel, maar toch wel eens. Vooraleer te snijden dienen wij dus effectief te controleren of de certificaten aanwezig zijn en controleren wij in de mate van het mogelijke of het smeltnummer overeenkomt met het certificaat. Uiteraard dienen wij daarna de certificaten door te sturen naar de klant. Toch wel wat extra werk dus, vandaar de aangerekende administratiekosten van 12.5 euro/certificaat. Wij vragen wel met aandrang om reeds bij de bestelling op te geven of u certificaten nodig heeft, zoniet kunnen wij een aantal controles niet meer doen. Bovendien brengt dit voor ons extra zoekwerk en controlewerk met zich mee en rekenen wij 20 euro/certificaat aan als deze pas na bestelling/nesting worden aangevraagd. Karine

07 september 2011