De legeringstoeslagen voor maart zijn gekend. Zoals verwacht wijken deze slechts weinig af van deze van februari.

Ondertussen is de nikkelindex de laatste weken wat gedaald; mogelijk is dit te wijten aan de verminderde economische activiteit/vraag op wereldvlak wegens het Chinese nieuwjaar. indien zo, zal deze nikkelindex zich vrij snel hernemen; zoniet zouden we voor april nog een zeer lichte daling van de legeringstoeslag kunnen zien.

Maar, zoals reeds dikwijls gezegd: inoxprijzen zijn zeer moeilijk te voorspellen, dus dit is af te wachten.

Karine De Bie

03 maart 2013