Welk soort inox is geschikt voor voeding? Deze vraag wordt me af en toe wel eens gesteld. Ik kan hier geen éénduidig antwoord op geven, omdat dit afhankelijk is van de producten waarmee gewerkt wordt. Maar de algemene regel is wel dat inox 304 voldoende is voor voeding, tenzij het dus over agressieve producten gaat.

Karine De Bie

05 februari 2013