Inox en chloor = roest!

Inox en chloor gaan niet samen, integendeel, we kunnen gerust stellen dat chloor en chloorproducten één van de grootste vijanden is van inox, toch zeker van de meest gebruikte kwaliteit rvs304. Wij gaan ervan uit dat dit algemeen geweten is, maar blijkbaar is dit toch niet zo. En wat krijg je dan bij gebruik van chloor? Roestvorming zoals bijvoorbeeld op foto in bijlage.

Geen paniek, maar toch even schrikken, vooral voor de klant zich van geen kwaad bewust is en die misschien zelfs veronderstelt dat hij een minderwaardige kwaliteit heeft gekregen. Waarom geen paniek? Door de jaren heen hebben we voldoende kennis opgebouwd om te weten hoe we dit kunnen oplossen, herstellen en naar de toekomst toe te voorkomen. Want, toch zeker als dit soort roestvorming tijdig wordt vastgesteld, is het de kunst om de onderdelen zo vlug mogelijk te ontroesten, de vervuiling & aantasting te verwijderen, de inox opnieuw een goede passivatielaag te doen opbouwen en de eindgebruiker tips te geven naar de toekomst toe. Karine

18 oktober 2010