Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen 2d en 3d tekeningen. - 2D tekeningen levert u best toe in .dxf of .dwg - 3D tekeningen: aangezien wij met Solid Works werken, is het in het geval u dit ook doet het gemakkelijkst dat u ze toelevert in Solid Works formaat. Zoniet bij voorkeur in .iges. Als dit ook niet mogelijk is, in .step.

Als u in Solid Works tekent, worden de tekeningen bij voorkeur opgemaakt in sheet metal. Karine

11 april 2011