Grondstoffenprijzen en prijsevoluties metalen

Het spreekt voor zich dat wij evoluties in grondstoffenprijzen zeer nauw opvolgen. Schommelingen in prijzen hebben een grote invloed op onze dagelijkse werking, o.m. termijnen waarop wij offertes kunnen aanhouden. Ook bij repetitieve producten die we maken is het soms moeilijk om uit te leggen aan een klant waarom hij op een bepaald moment wel iets aan een bepaalde prijs kan aankopen en enkele maanden later mogelijk niet meer. Anderzijds moeten wij ook voldoende materiaal op stock houden om gemakkelijk werkbaar te blijven, maar als we een te hoge stock aanhouden bij dalende prijzen, hebben we al verlies voor we begonnen zijn, want wij rekenen steeds met dagprijzen. 

De inoxprijzen zijn de laatste maanden (en zelfs jaren) eigenlijk zeer stabiel gebleven, maar kennen vooral sinds begin juli 2013 een dipje.

De vraag is uiteraard altijd wat de prijzen de volgende weken en maanden gaan doen. Nu, dat is bijzonder moeilijk. Als we dat op voorhand goed zouden kunnen inschatten... Terwijl de marktprijzen voor staal en aluminium eveneens aan lichte schommelingen onderhevig zijn, is de inoxmarkt dat nog veel meer en laat nu net inox onze specialiteit zijn...

De inoxprijzen voorspellen is bijna net zo moeilijk als de olieprijzen voorspellen. Iedereen weet dat deze laatsten aan schommelingen onderhevig zijn en sterk beïnvloed worden door niet rationele factoren zoals sentiment. De laatste dagen zijn zowel de olieprijzen als de beurzen naar boven geschoten terwijl er nauwelijks een basis voor lijkt te zijn, maar ook geloof je (nog) niet in een heropleving van de industrie, toch zal je de olie duurder betalen als iedereen denkt dat hij gaat stijgen en kan je niet anders dan mee. Nu, de inoxmarkt (en bij uitbreiding de markt van de andere metalen) reageert min of meer op dezelfde manier.

Dus, veel zinnigs kan ik er niet op zeggen. Iets in mij denkt dat na de prijsdaling in juli en augustus vrij snel terug een stijging van de materiaalprijzen zal volgen, maar zeker weet ik dit uiteraard niet.

Een interessant artikel las ik in dit verband in de standaard, zie link hieronder. Zeer interessante lectuur voor mensen die zich interesseren voor evoluties op grondstoffenmarkten. Het artikel bevestigt min of meer mijn gevoel dat het wel eens uit zou kunnen zijn met de pret.

Karine

16 augustus 2013