EN1090 categorie 2 implementatie binnen Alinco

Alinco is volop bezig met de voorbereidingen voor de certifiering voor de EN1090 categorie 2. Omdat dit in een going concern situatie dient te gebeuren, is een behoorlijke dobber. Systemen dienen herbeken te worden, handboeken en bijlages dienen opgesteld en toegepast te worden en behoorlijk wat mensen dienen intern verder opgeleid te worden en een toch niet altijd zo'n makkelijke materie.

Maar, gelukkig schiet het werk op; het handboek is klaar voor audit, een aantal bijlages dient nog opgesteld en/of bijgewerkt te worden zodat we klaar zijn voor een pre-assesment die wat ons betreft binnen enkele weken zal kunnen doorgaan.

De nobo's (notified bodies) zitten van hun kant wel met de handen in het haar want iedereen wil nu zo vlug mogelijk gecertifieerd worden, hoewel velen uiteraard nog niet klaar zijn. Waarom zijn jullie niet vroeger begonnen vragen ze mij bij aanvraag tot (pre-)assesment? Wel, je kan in zulke zaken de markt ook niet voor zijn. Ik heb het gevoel dat Alinco - die net voor de jaarwisseling is begonnen met de voorbereiding - al één van de voortrekkers op de markt is. Om een eenvoudig voorbeeld te geven: het systematisch opvragen van materiaalcertificaten voor staal. Alinco vraagt deze al jaren systematisch op voor inox en heeft een goedwerkend materiaalcertificatenbeheer. Maar voor staal was dit helemaal niet de gewoonte. Een aantal leveranciers zijn klaar en maken er geen punt van om certificaten door te sturen; voor een aantal andere leveranciers lijkt dit onoverkomelijk.... Idem dito voor het kalibreren van lasposten, voor het zoeken van mensen die je kunnen begeleiden.

 

Het is bij momenten technisch niet eenvoudig, het is zwaar om het bij te nemen, maar tegelijkertijd ook boeiend en ik geef toe dat het de kwaliteit - en nochtans ligt onz lat al hoog - zal ten goede komen, dus dat is uiteraard positief.

Ik verwacht klaar te zijn eind april/begin mei; een pre-assesment begin mei te laten uitvoeren om de uiteindelijke assesment te laten doorgaan begin augustus. Dan zijn we hooguit enkele werkweken te laat met de eigenlijke certifiëring (de norm gaat in op 1/7, maar met 3 weken bouwverlof schiet er niet veel over van juli voor Alinco), dat overbruggen we wel, ook omdat we op dat moment wel al volgens de norm zullen werken.

Karine De Bie

10 april 2014