Vaak is het duidelijk dat een vat onder de vrij strikte reglementering valt met betrekking tot drukvaten (PED reglementering), soms is dit minder duidelijk. De reglementering is hierin vrij duidelijk: vanaf het moment dat de opgebouwde druk in het drukvat 0.5 bar overschrijdt, voldoet het vat aan de term 'drukvat' en kan men niet anders dan de reglementering volgen.

De reglementering volgen betekent meestal: diktes berekenen, het ontwerp conformeren aan de reglementering, diverse keuringen, .... Soms komen klanten met een ontwerp dat aan de specificaties van een drukvat voldoet en wensen ze dit zonder keuringen e.d. te laten uitvoeren. Reglementering is reglementering, daar kunnen we niet van afwijken. Als iemand dit dan toch laat uitvoeren zonder de reglementering te volgen, dan is dit volledig op eigen risico. Voor het ontwerp en uitvoering van vaten die effectief aan de PED reglementering onderworpen zijn, verwijzen we door naar Werkhuizen Deprest; u vindt de link naar de website hieronder. Voor vaten, kuipen en tanks die onder 0.5 bar vallen, kunt u bij Alinco terecht. Karine

26 maart 2012