Alinco in de pers - uit de oude doos

Artikel in bijlage betreft een artikel dat in 2003 (!) in vraag en aanbod gepubliceerd werd. Het betreft een interview met Peter Depraetere (ja kijk maar hoe mager en jong hij er toen nog uitzag)

Het artikel dateert van enkele jaren na de verhuis naar het huidige pand en focust op de inoxverwerking, specialiteit van Alinco.

Heel wat zaken blijken meer dan 10 jaar later nog steeds actueel. Foto in bijlage betreft trouwens een overstapbank voor de farmaceutische nijverheid dewelke we eveneens in 2003 gemaakt hebben.

Veel leesplezier

Karine De Bie

18 december 2015