Bij bestellingen geven klanten vaak onvolledige informatie mee, hetgeen heel wat tijdsverlies met zich meebrengt, niet alleen voor de mensen die deze bons in productie moeten steken, maar ook op het gebied van vaak korte doorlooptijd.

Wij bellen meestal voor de zekerheid, want deze zaken zijn gedeeltelijk genormeerd. Wij zouden hier naar de toekomst toe met onze klanten toch graag volgende afspraken maken over inwendige maten/uitwendige maten, de slijprichting en de zichtzijde:

 

 

- binnenmaten of buitenmaten / inwendige maten of uitwendige maten: als er niets vermeld staat, zouden wij naar de toekomst hier gewoon de norm willen volgen: steeds uitwendige maten. Als je een standaard L profiel bestelt van 40/40/4, betreffen de maten 40 ook buitenmaten. Wij zouden deze naar de toekomst toe op een identieke manier willen toepassen

- schuur of slijprichting (indien van toepassing): het is gebruikelijk om deze steeds in de langste richting te nemen, hoewel deze soms ook in de andere richting genomen wordt. Op een identieke manier, zouden wij de langsrichting willen toepassen als er geen extra info op de bestelling staat.

- Zichtzijde: meestal is het de buitenhoek van de plaat die zichtbaar (en dus geslepen of met folie dient voorzien te worden indien van toepassing). Ook hier: graag steeds aanduiden; indien niet aangeduid staat, graag de buitenzijde van de hoek nemen.

15 januari 2013